Stanovení vhodného období pro řez je stále předmětem odborné diskuze. Každý řez je pro strom poraněním, které způsobí stromu trauma a zároveň aktivuje ochranné mechanismy a hojení.
Prořezávání stromů probíhá v průběhu celého roku. Vhodné období pro určitý řez (druh a kvantita řezu) konkrétního jedince je třeba stanovit s ohledem na jeho stáří, zdravotní stav a stanoviště. Vždy jde hledání kompromisu mezi několika faktory: rychlosti hojení (tvorba kalusu), ztrátou vody a živin (tečení mízy), nebezpečím infekce (viry, plísně, houby) a napadení rány hmyzem (larvy), rozpoznatelnost vitality jednotlivých větví… Tyto faktory mění svou hodnotu v průběhu roku a každý jinak. Proto lze mnohdy konkrétní případ řezu realizovat i v několika různých obdobích kalendářního roku s obdobným výsledkem. Zvláště v případě redukčních řezů je vhodné pro snížení traumatu rozložit ořez do několika období.

Jde-li o stav, kdy padající větve přímo ohrožují osoby a provoz pod stromem a nelze-li bezpečnost zajistit jinak, s přiměřenými náklady, je nutné provést zásah ořezem bezodkladně, bez ohledu na následky pro strom (provozní bezpečnost má přednost před zdravím stromu).

Při prořezávání stromů používáme arboristické postupy a stromolezeckou techniku, která strom nepoškozuje (nepoužíváme hrotové stupačky).
Po prohlídce stromu, na místě samém probereme se zákazníkem jeho záměr a doporučíme nejoptimálnější podobu prořezu a případně nejvhodnější období pro jeho realizaci. Pro snížení rizika zhoršení zdravotního stavu stromu lze plochu řezu ošetřit desinfekčním nátěrem s fungicidem a insekticidem např. : líh + LUXOL S 1012 ( přinos takového ošetření však není jenoznačně prokázaný), což na přání zákazníka také provedeme. Veškeré ořezané větve bezpečně dostaneme na zem, a má-li zákazník zájem, můžeme je podrtit a odvést.

Pro základní informace o druzích řezu uvádíme níže jednoduchý přehled řezů. Další podrobnější informace naleznete na našich www stránkách v sekci ARBORISTIKA.
Řezy udržovací
zdravotní řez
V současnosti nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.
bezpečnostní řez
Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Je to řez levný a provádíme jej u stromů, kde není efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu.
prosvětlovací řez
Cílem řezu je prosvětlit korunu, tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.
redukční řez
Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Provádíme většinou u stromů rostoucích v blízkosti domů, elektrického vedení nebo jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, je našim cílem pokud možno zachovat přirozený tvar (habitus) charakteristický pro daný druh stromu.
symetrizační řez
Tento řez je obdobou řezu redukčního, neodstraňujeme však větve směrem k překážce, ale větve, které vychylují strom z jeho těžiště. Provádíme u stromů dlouhodobě jednostranně zastíněných, či stromů výrazně nakloněných s možností vývratu apod.
Řezy speciální
hlavový řez
Upravujeme tak zejména vzrůstné stromy kdysi vysazené do ulic, v nichž díky velikosti své koruny nemohou zůstat protože ohrožují bezpečnost provozu, ale není možné jejich odstranění a následná výsadba druhů nových a na stanoviště vhodnějších.
sesazovací řez
Jedná se o speciální řez používaný u dřevin s výraznou kmenovou a korunovou výmladností, zejména u topolů a vrb. Zásahem je ponecháno pouze torzo ze kterého vyrůstají výmladky. Tento řez je zaměřen především na bezpečnost.
obvodová redukce
Patří mezi moderní metody ořezu stromů, kde zakrácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylomení větví.
Číhal Sokolská B 6.4.2010.JPG
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Provádíme téměř jakékoliv práce ve výšce podle požadavku zákazníka. Mimo jiné také: Zajišťujeme stavby lanových center a přímo stavíme překážkové lanové parky. Pořádáme kurzy a školení v oblasti činosti a prací ve výšce. Čistíme kopané studny. Děláme klempířské, pokrývačské, dokumentační, montážní a další práce.
Volejte opravdu kdykoliv na tel.: 604923080
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one