bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazby a kotvení
Vazby
Dynamická vazba
Instalací vazby do koruny stromu zlepšujeme statické poměry daného jedince (prevence proti rozlomení koruny). Vazby instalujeme u stromů, u kterých se vlivem nevhodné nebo chybějící výchovy v minulosti vyskytuje závažný růstový defekt, tzv. tlaková vidlice, a tuto již nelze odstranit řezem. Pokud vlivem výskytu tlakové vidlice v místě hlavního větvení kmene hrozí rozlomení koruny konkrétního jedince, použijeme pro zabezpečení koruny nepředepjatou pružnou vazbu. Účinek vazby je preventivní. Předejdeme tak nevratnému poškození daného stromu a současně zlepšíme jeho provozní bezpečnost. Pro pružné vazby používáme nedestruktivní systémy vyrobené ze syntetických materiálů.

Statická vazba
V případě, že tlaková vidlice je již prasklá, ale je zájem jedince zachovat (zakonzervovat) co možná nejdéle, lze toho docílit pouze předepjatou pevnou vazbou. Protože vazby ze syntetických materiálů nesmí být vystavovány permanentnímu zatížení, používáme pro pevné vazby prvky vyrobené z kovových materiálů. V těchto případech provádíme instalaci pevného vrtaného vázání. I když se jedná o vazbu primárně destruktivní, její negativní působení na jedince do budoucna je minimální.
Kotvení
Pokud stromu vlivem přílišného náklonu, excentrické koruny, nebo defektního ukotvení v půdě hrozí vyvrácení, lze v odůvodněných případech (cenný jedinec atd.) přikročit k jeho ukotvení. Kotvení může být preventivní (nepředepjaté), nebo pevné (předepjaté). Je velmi důležité dostatečně naddimenzovat místo kotvení.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Provádíme téměř jakékoliv práce ve výšce podle požadavku zákazníka. Mimo jiné také: Zajišťujeme stavby lanových center a přímo stavíme překážkové lanové parky. Pořádáme kurzy a školení v oblasti činosti a prací ve výšce. Čistíme kopané studny. Děláme klempířské, pokrývačské, dokumentační, montážní a další práce.
Volejte opravdu kdykoliv na tel.: 604923080
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one